Korona i biznis
08. siječanj 2020.

OBRTNICI: Ovo je pregled uvjeta za dobivanje kredita u bankama 

 foto Getty Images/istockphoto
piše Tin Bašić
tin.basic@lider.media
piše Tin Bašić [email protected]

Iako banke svakog obrtnika promatraju kao zasebni poslovni subjekt, postoje određeni minimalni uvjeti koje obrtnici moraju ispuniti kako bi dobili kredit u nekoj banci. Donosimo pregled UVJETA po bankama:

ADDIKO BANKA

Obrtnici (micro segment): Uvjeti koje obrtnici trebaju ispuniti da bi mogli dobiti kredit su:

 • ostvaren dohodak prošle godine,
 • evidentirana uredna otplata obveza prema Poreznoj upravi, bankama i ostalim vjerovnicima,
 • te naravno, zadovoljeni uvjeti kreditne sposobnosti

Obrtnici (segment malih i srednjih poduzetnika): Osnovno što obrtnici trebaju ispunjavati su:

 • financijski i nefinancijske kriteriji za ocjenu kreditne sposobnosti,
 • procjenu otplatnog potencijala i budućih novčanih tokova...

ERSTE BANKA:

- Uvjete pod kojima se kreditiraju poduzetnici ne možemo generalizirati s obzirom na veliki broj specifičnosti. Politika i pristup Erste banke jest da se svaki slučaj analizira pojedinačno i u konačnici se financiranje prilagođava na način da optimalno podržava poduzetnika. Načelno govoreći, proizvodi u suradnji s drugim financijskim i institucijama države (EIB, EIF, HBOR, HAMAG, EBRD) najčešće omogućavaju povoljnije uvjete financiranja.

Hrvatska poštanska banka (HPB)

- Kreditnom analizom utvrđuje se mogućnost ispunjavanja obveza klijenta po traženom kreditu na temelju koje Banka odlučuje o odobrenju.

OTP BANKA:

Da bi obrtnici ispunili uvjete za realizaciju kreditu prije svega moraju ispunjavati osnovne uvjete:

 • trebaju biti likvidni,
 • uredni bihevioristički podaci za obrtnika i nositelja obrta privatno,
 • te ne smiju biti blokirani ili u stečajnom/predstečajnom postupku.

Privredna banka Zagreb (PBZ)

Iz široke lepeze proizvoda koje nudimo, izdvajamo kredite koji su osigurani portfeljnim jamstvima. To su krediti prilagođeni klijentima koji imaju poteškoća s realizacijom kredita zbog nedostatka instrumenata osiguranja (hipoteke). Primjer takvog kredita su krediti osigurani jamstvom Europskog investicijskog fonda u okviru EU COSME programa te krediti osigurani ESIF jamstvom u suradnji s razvojnom agencijom Hamag-Bicro.

Raiffeisen banka (RBA)

- Sve kreditne linije koje su u ponudi za male poduzetnike, na raspolaganju su i za obrtnike. Ovisno o namjeni za koju klijent treba kreditna sredstva, Banka će od klijenta zatražiti poslovnu dokumentaciju radi procjene boniteta. Kako bi svojim klijentima olakšala i pojednostavila apliciranje za kredit, bez potrebe dolaska u Banku, sva je dokumentacija dostupna na internetskim stranicama Banke

Zagrebačka banka

Uvjeti za odobrenje kredita odnose se na procjenu kreditnog rizika klijenta i investicije za koju se traži financiranje, uzimajući u obzir dosadašnji poslovni odnos, ponuđene instrumente osiguranja, kao i ostale relevantne informacije vezane uz klijenta i predmetnu transakciju.

Uvjet za kreditiranje obrta je otvoren poslovni račun (račun konstrukcije 11xx), a  oni obrtnici koji posluju preko svojih računa fizičke osobe (konstrukcije 31xx) kreditiraju se kao fizičke osobe.

HAMAG – BICRO

Obrtnici prihvatljivi za financiranje putem ESIF programa zajmova i jamstava moraju zadovoljiti sljedeće uvjete za izdavanje kredita:

 • registrirani u Republici Hrvatskoj
 • pripadati kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika (MSP) u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EZ (Prilog I)9. Također za investicijske zajmove prihvatljiva je i prijava fizičke osobe koja planira osnovati obrt (ugovor se potpisuje isključivo s registriranim obrtom).
 • prijaviti se za financiranje prihvatljivih aktivnostima i djelatnosti dozvoljenih ESIF programima
 • biti registrirani i obavljati djelatnost za koju se traži zajam
 • imati više od 50 % privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • ukoliko nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • imaju zatvorenu financijsku konstrukciju
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, osim za Mjeru B – Mikrokreditiranje kod koje je dopušteno postojanje nepodmirenog poreznog duga prema državi uz uvjet da dug iznosi najviše do 50% ukupno traženog iznosa kredita
 • imaju ekonomski opravdano ulaganje

Osim navedenih, dodatni osnovni uvjeti koje obrtnici moraju zadovoljiti kako bi bili prihvatljivi za financiranje putem Mikro i Malog zajma za ruralni razvoj su:

 • obrtnici koji pripadaju kategoriji mikro, malih ili srednjih poduzetnika (osim 6.4.1.) u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EZ (Prilog I)9;
 • imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma;
 • ukoliko regulativa zahtjeva, krajnji primatelj također mora biti registriran/upisan i u drugim relevantnim registrima/upisnicima;
 • geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split;
 • ne smije biti društvo u poteškoćama kako je definirano pravilom o državnoj potpori;
 • mora ispuniti kriterij ekonomske veličine (operacija 4.1.1. minimalno 6.000 EUR u sektoru voća, povrća i cvijeća te minimalno 8.000 EUR u ostalim sektorima; operacija 6.4.1. minimalno 2.000 EUR)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Uvjeti za odobrenje kredita isti su za sve subjekte privatnog sektora, neovisno o vrsti subjekta, a to znači da projekt mora biti tržišno opravdan te generirati dovoljnu razinu sredstava za sigurnu otplatu obveza po kreditu. Ponuđeni instrumenti osiguranja povrata traženog kredita moraju biti prihvatljivi HBOR-u. Kredit ne može biti odobren subjektima kod kojih postoji dug za obveze prema državi, koji imaju evidentiranu blokadu poslovnog računa i/ili lošu ukupnu financijsku ocjenu poslovnih rezultata. Pravo na kredit ne postoji.