Korona i biznis
09. siječanj 2020.

OBRTNICI - Ovo su kolaterali koje banke traže da biste od njih dobili kredit

kartica kredit mobitel    foto Getty Images/istockphoto
piše Tin Bašić
tin.basic@lider.media
piše Tin Bašić [email protected]

Da biste dobili kredit u banci, morate imati kolateral, odnosno morate s nekom imovinom ili novcem jamčiti da ćete banci vratiti kredit. Donosimo popis kolaterala po bankama:

ADDIKO BANKA

Obrtnici (micro segment): Banka svoje plasmane osigurava platnim instrumentima osiguranja: običnom ili bjanko zadužnicom u iznosu financiranja, te može prihvatiti zalog novčanih sredstva.

Obrtnici (segment malih i srednjih poduzetnika): Ovisno o ocjeni kreditne sposobnosti i vrsti zahtjeva financiranja obrtnici se mogu kreditno zadužiti uz platno prometne instrumente osiguranja plaćanja, a banci mogu ponuditi i druge instrumente osiguranja poput nekretnina ili pokretnina ukoliko se radi, primjerice, o financiranju investicija ili nekom drugom obliku dugoročnog financiranja. Addiko banci se kreditni portfelj ne bazira prvenstveno na kolateralima već na potencijalu vraćanja te dosadašnjoj urednosti.

ERSTE BANKA

Imajući u vidu kako je uspješna poduzetnička djelatnost spoj dobre ideje i kapitala, Erste banka kod donošenja odluke o praćenju poduzetničkih projekata prije svega procjenjuje je li poduzetnička ideja dobro promišljena, prihvatljiva i rentabilna. Dakle, neovisno o veličini kapitala kojom raspolaže, poduzetnik neće moći ostvariti uspješno poslovanje ako se ono ne zasniva na dobroj ideji. Sukladno tome, kod donošenja odluke o odobrenju kredita, Erste banka između ostalog procjenjuje i privlačnost tržišnog segmenta na koji je poduzetnik usmjeren, potencijalni rast tržišta, ali i mogućnosti  poduzetnika (vlasnika i menadžera kao nosioca kvalitetne ideje) u osiguravanju i održavanju kompetitivne tržišne pozicije.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA (HPB)

Prihvatljivost kolaterala utvrđuje se za pojedinog klijenta; kao prihvatljivi kolaterali ugovaraju se financijski i operativni instrumenti osiguranja, nekretnine, pokretnine, jamstva (npr. HAMAG-a), ali i drugi instrumenti, ovisno o procjeni rizika.

OTP BANKA

U obzir se uzimaju nematerijalne i materijalne kolaterale. Pod nematerijalne kolaterale u većini predmeta potpada samo Zadužnica, rijetko Izjava o zapljeni primanja ili mjenica, dok pod materijalne kolaterale smatramo: upis zaloga na nekretninama i pokretninama, depoziti, te police životnog osiguranja.

RAIFFEISEN BANKA

Rok i namjena plasmana, određuju i vrstu kolaterala. Za plasmane na kratak rok to su instrumenti platnog prometa, dok se kod financiranja investicija u dogovoru s klijentom i njegovim mogućnostima mogu kombinirati različiti instrumenti osiguranja.

HAMAG-BICRO

U svim programima financijskih instrumenata, za osiguranje urednog izvršenja obveza, osnovni instrument osiguranja su zadužnice korisnika. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se zatražiti i ostali instrumenti osiguranja.

HBOR

Ovisno o načinu kreditiranja:

  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), procjeni rizika ulaganja i ocjeni boniteta korisnika kredita,
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR.