23. veljača 2021.

Novi uvjeti za potpore za očuvanje radnih mjesta

Hrvatski zavod za zapošljavanje dopunio je mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom, među kojima je novina da uključuje pravne osobe u sustavu sporta bez kriterija pada prihoda (za veljaču), izvijestili su u ponedjeljak iz HZZ-a.

Upravno vijeće HZZ-a je, naime, u ponedjeljak na sjednici donijelo odluku o izmjenama i dopunama uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, a koje se odnose na potpore za samozapošljavanje i za očuvanje radnih mjesta.

Tako se kod kod potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj-veljaču ove godine 'dopunjuje popis ciljanih skupina poslodavaca te tako potporu mogu koristiti pravne osobe u sustavu sporta, i to sportske udruge iz članka 14. Zakona o sportu te sportski klubovi-sportska dionička društva iz članka 28. Zakona o sportu'. Iznimno, pravne osobe u sustavu sporta ne moraju biti obveznici poreza na dobit, napominju iz HZZ-a.

- Poslodavci u sustavu sporta ostvaruju pravo na potporu za radnike koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje. Ciljana skupina radnika međutim ne uključuje sportaše, vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave i nadzornog odbora, direktore, prokuriste i slično - objašnjavaju iz HZZ-a u priopćenju.

Važnim pritom izdvajaju da poslodavci u sustavu sporta ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za veljaču 2021. u iznosu 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Kod potpora za samozapošljavanje izmjenjen je kriterij vezan uz varijabilni iznos prihvatljivog troška za kupnju sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo za djelatnost područja razvrstana po NKD-u - C prerađivačka industrija) "do najviše 20 posto od iznosa potpore radi racionalnijeg trošenja sredstava".

Iz HZZ-a također navode kako je u općim uvjetima provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja dodatno pojašnjen pojam poslodavca u teškoćama, a nadopunjeno je i i pojašnjenje u kojim slučajevima je kod potpisa ugovora potrebna bjanko zadužnica te potpis jamca platca.