14. siječanj 2022.

Hanfa dala odobrenje za rad Mezzanine fondu

Fondovi rizičnog kapitala

   

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) dala je odobrenje dioničkom društvu Mezzanine Partners za osnivanje i upravljanje zatvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala Croatian Mezzanine Debt Fund. Kao što i samo ime kaže, riječ je o fondu koji će tvrtkama nuditi mezanin financiranje. Riječ o specifičnom obliku financiranja, odnosno zajma, koji se pozicionira između banke i vlasničkih ulaganja alternativnih fondova.

Fond je osnovan u sklopu CROGIP programa kojeg su 2019. godine zajedno pokrenuli EIF i HBOR kako bi se hrvatskim malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima omogućili novi izvori financiranja te podržao razvoj hrvatskog tržišta rizičnog kapitala.

Prema riječima, Darka Drozdeka, partnera u Mezzanine Partnersu, do kraja mjeseca u planu je zatvoriti prvi krug financiranja, a do sredine godine imati i konačno zatvoren fond.

- Imamo neobvezujuće ponude potencijalnih ulagača od prije. Najveći investitor su EIF i HBOR, a ostali investitori su domaći profesionalni financijski investitori. Prema sadašnjim indikacijama najmanje ulaganje će biti u visini od dva milijuna eura, a cilj je ukupno prikupiti 50 milijuna eura – rekao je Drozdek.

Pravila fonda nalažu da Croatian Mezzanine Debt Fund mora ulagati u hrvatska mala i srednja poduzeća.

- Poduzeće se mora nalaziti u fazi rasta i razvoja, mora imati povijest, odnosno ne može se nalaziti u ranoj razvojnoj fazi te ne može biti u predstečaju. Fond će tvrtkama osiguravati financiranje za kapitalne izdatke, vanjske akvizicije te za razvoj novih proizvoda i tehnologija. Visina ulaganja će biti između jedan i 5 milijuna eura, a cilj je uložiti u najmanje deset do 15 poduzeća putem podređenog duga koji potencijalno može uključivati varijante s vlasničkom komponentom. Tipičan rok dospijeća za ulaganja Fonda u portfeljna društva bit će između pet i šest godina, s time da ne može biti kraći od četiri niti dulji od sedam godina – objasnio je Krešimir Gjenero, partner u Mezzanine Partnersu.