30. studeni 2021.

Saponia certificirana prema normi ISO 50001:2018

Saponia se ponovno potvrđuje kao tvrtka s jasnom vizijom budućnosti, a jedan od prioriteta je energetska učinkovitost kao bitan dio kontinuirane  brige o održivom razvoju i zaštiti okoliša. Postavljen je cilj uspostavljanja i provođenja suvremenog sustava upravljanja energetskom učinkovitošću, sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 50001:2018. Norma ISO 50001:2018 je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje energijom, primjenjiv na svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja energetskom učinkovitošću.

U vrlo kratkom roku u Saponiji je  uspostavljen sustav i osigurani su preduvjeti za certifikaciju od strane nezavisne certifikacijske kuće Bureau Veritas. Na certifikacijskom auditu, koji je proveo stručni tim ove vodeće certifikacijske kuće, ocijenjeno je da je Saponia uspješno uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda te je pokazala primjerenu razinu sposobnosti sustava u postizanju politike i ciljeva organizacije.

Uspješnim certificiranjem prema norma ISO 50001:2018 Saponia je preuzela obvezu i odgovornost da će  kontinuirano poboljšavati svoje energetske performanse, odnosno poduzimati mjere za smanjenje potrošnje energenata što je, u osnovi, ugrađeno i u misiju kompanije.