12. rujan 2019.

Suradnja dva fakulteta donosi promjene u području ljudskih potencijala

Suradnja fakulteta   

Otvorite li neki od portala za oglašavanje slobodnih radnih mjesta i odaberete kategoriju ljudski resursi velika je vjerojatnost da ćete pronaći brojna radna mjesta na kojima se traže stručnjaci u ovom području. U razvijenim zemljama stručnjaci za ljudske potencijale već su duže vrijeme među najtraženijim profilima te je procjena da će tako i ostati još neko vrijeme prvenstveno zbog sve težeg pronalaska i zadržavanja zaposlenika različitih profila. Pred stručnjacima za ljudske potencijale se nalaze brojni izazovi između kojih se ističe povećana složenost poslovanja, međunarodno okruženje i globalizacija, ubrzan razvoj tehnologije, razvoj specifičnih zanimanja i povećana mobilnost zaposlenika. Uz navedeno, posao stručnjaka za ljudske potencijale je izrazito interdisciplinaran te je nužno posjedovati znanja iz područja ekonomije i menadžmenta, organizacijske psihologije, radnog prava i sociologije rada.

Upravo imajući navedeno na umu i nadolazeće trendove prije nekoliko godina se razvila ideja o suradnji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pokretanja interdisciplinarnog studija Upravljanje ljudskim potencijalima koji ove godine upisuje svoju treću generaciju studenata.

– Radi se o prvom i dugo priželjkivanom studiju iz ovog područja na sveučilišnoj razini u Hrvatskoj. Studij nudi osnovna znanja i vještine iz svih aktivnosti upravljanja zaposlenicima, ali i nadogradnju u područjima koja omogućavaju pozicioniranje odjela upravljanja ljudskim potencijalima na stratešku razinu što čini studij primjerenim za specijaliste i rukovoditelje u ljudskim potencijalima, ali i sve ostale koji žele naučiti više o samom području, navodi suvoditeljica studija, redovita profesorica u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.

– Specifičnost Studija je njegov interdisciplinarni karakter, a to je karakteristično za područje upravljanja zaposlenicima u praksi. Osim što se radi o zajedničkom projektu Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, nastavnici su ekonomisti, psiholozi, pravnici i sociolozi, što osigurava da Studij pokriva sva relevantna područja s kojima se susreće suvremena praksa upravljanja ljudima, zaključuje prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.

Suradnja između Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavlja svijetli primjer povezivanja dviju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

– Ideja o suradnji Filozofskog i Ekonomskog fakulteta u području upravljanja ljudskim potencijalima tinjala je već duže vrijeme i kod nas na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju, a koliko mi je poznato i na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta. Kontakti su uspostavljeni i intenzivirani te smo vrlo brzo uvidjeli da imamo zajedničke interese i da bi bilo jako dobro kad bismo tu suradnju formalizirali pokretanjem zajedničkog poslijediplomskog specijalističkog studija otvorenog svim strukama jer takva vrsta specijalističkog studija ne postoji u Hrvatskoj, navodi suvoditelj studija prof. dr. sc. Željko Jerneić, redoviti profesor i predstojnik Katedre za psihologiju rada i ergonomiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

– Naš poslijediplomski specijalistički studij traje tri semestra, a posebnost je studija što postoji i tzv. pripremni semestar čija je funkcija pripremiti studente različitih struka za lakše praćenje nastave na obaveznim i izbornim kolegijima koji nisu izvorno iz njihove struke. Izvođenje nastave organizirano je na Ekonomskom fakultetu, a nastavu izvode ugledni profesori koji se u svom znanstvenom i stručnom radu bave područjem upravljanja ljudskim potencijalima ili temama koje su uz njega usko vezane. Također, vrlo važnu ulogu u nastavnom procesu i prijenosu praktičnih znanja našim studentima imaju gosti predavači s višegodišnjim iskustvom iz prakse. Raznovrsnošću nastavnih procesa i zajedničkim naporima nastavnika različitih struka nastojimo našim studentima osigurati nastavu na visokoj razini i omogućiti im stjecanje znanja potrebnog za uspješan rad u njihovim organizacijama, navodi prof. dr. sc. Željko Jerneić.

Velik broj upisanih studenata u dosadašnjim generacijama govori o tome koliko je snažan interes za ovo područje i velika potreba za usvajanjem dodatnih znanja. Dosadašnji polaznici su većinom zaposlenici i rukovoditelji Odjela za ljudske potencijale u poduzećima različite veličine i strukture vlasništva.

Studentica 2. generacije studija, Ana Popović radi u području upravljanja ljudskim potencijalima već 12 godina, a trenutno je na poziciji voditeljice ljudskih resursa u poduzeću Tokić d.o.o.

– Odlučila sam se za studij jer sam željela doći u doticaj s novim znanstvenim teorijama i spoznajama. Studij je izvrsna kombinacija psihologije, ekonomije, prava i svih drugih sadržaja koji su neophodni za uspješno upravljanje ljudskim potencijalima te sam kroz njega postojeća znanja iz psihologije nadopunila ekonomskim znanjima i načinom promišljanja. Studij bih preporučila svima koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima. Dakle, ne samo kolegicama i kolegama iz odjela za ljudske potencijale, nego i svim menadžerima jer upravljanje ljudima nije samo posao odjela za ljudske potencijale, već i svakog voditelja. Osim toga, mislim da je studij vrlo dobra podloga za sve one koji svoju poslovnu karijeru žele razvijati u menadžerskom smjeru, navodi Ana Popović.

– Ponosna sam što sam polaznik prve generacije ovog studija. Studij kroz svoj program pruža kvalitetan pogled na funkcioniranje i dizajniranje suvremenog upravljanja ljudskim potencijalima. Prilikom upisa bilo mi je važno produbiti znanja i razvijati se okružena kreativnim ljudima što mi je Studij svakako omogućio. Zapravo, zbog samog oblikovanja Studija stvoreno je okruženje za razmjenu znanja i iskustava u kojem svatko natrag dobiva puno više.“ zaključuje Tena Šimon Čolig, polaznica prve generacije Studija i voditeljica upravljanja brandom poslodavca i pribavljanja u Zagrebačkoj banci.

Prijave za upis nove generacije studenata traju do 2. listopada 2019. godine, a više informacija o Studiju možete pronaći na internetskoj stranici studija.