02. ožujak 2022.

Sanja Sever Mališ izabrana za novu dekanicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sanja Sever Mališ

   

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb u širem sastavu na sjednici održanoj 2. ožujka 2022. izabralo je izv. prof. dr. sc. Sanju Sever Mališ za novu dekanicu Ekonomskog fakulteta  za  mandatno razdoblje od dvije akademske godine, od 2022./23. do 2023/24., navodi se u priopćenju. 

Nakon prvoga izbornoga kruga, u kojem je sudjelovalo četvero kandidata, u drugi je krug ušlo njih dvoje: izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ i prof. dr. sc. Marko Kolaković.

U drugom izbornom krugu izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ dobila je 139 glasova, a prof. dr. sc. Marko Kolaković 75 glasa, dok su dva glasačka listića bila nevažeća.