07. veljača 2022.

Tvrtke i karijere: Pojačanja u Upravi Aluflexpacka novog, Šarotar preuzeo Medexpert, otvoren predstečaj nad Bing Lajosem…

Zdravko Jelčić, najveći dioničar Spin Valisa

   

SPIN VALIS pripojio je požešku tvrtku BIOS.

Lukas Kothbauer i Antonio Stojanov imenovani su novim članovima Uprave ALUFLEXPACKA NOVOG.

Darijo Šarotar preuzeo je vlasništvo i direktorsku poziciju u MEDEXPERTU od tvrtkine osnivačice Sanje Mikuš.

Otvoren je predstečajni postupak nad tvrtkom BING LAJOS u vlasništvu Lajoša Mekanja, a za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je Ante Šeparović. U Prijedlogu plana za restrukturiranje tvrtka je navela da ima 6,4 milijuna kuna neispunjenih obveza prema vjerovnicima i 102 tisuće kuna duga prema radnicima. Prema tom planu trebala bi podmiriti 50 posto tražbina, odnosno 3,2 milijuna kuna, u idućih deset godina. Najveći je vjerovnik ADDIKO BANK, koji potražuje 3,7 milijuna kuna. Ročište radi ispitivanja tražbina dogovoreno je za 10. svibnja. 

Danijela Šaban naputila je Upravu ADRIATIC OSIGURANJA, u kojoj je bila od 2012.

Ante Nikolić i Dujo Odžak zamijenili su Milana Bublea i Ivana Perišića na mjestu članova NO-a splitskoga VODOVODA I KANALIZACIJA.

Austrijski ALPLA HOLDING GMBH preuzeo je vlasništvo nad ALPLOM od njemačke tvrtke ALPLA – WERKE LEHNER GMBH & CO KG-a.

Dosadašnja prokuristica i suvlasnica tvrtke OKTAN ŽAŽINE Marcela Večković potpuno je preuzela vlasništvo nad tvrtkom i postala njezina nova direktorica nakon što je Stjepan Grahovac napustio vlasničku strukturu i direktorski položaj.

Josipa Jakovčić više nije prokuristica POWER TEAM CONCEPTA.

Danijela Tokić Šantak imenovana je novom prokuristicom EKOBITA.

Češka tvrtka ZDR INVESTMENTS SICAV A. S. preuzela je vlasništvo nad AM PS OMIKRON NEKRETNINAMA od Andreasa Messnera, a Roman Latuske i Ondřej Sychrovský zamijenili su Nevena Marića na mjestu direktora.

Blanka Magazinović, Mirela Vukušić i Vanesa Vidačak postale su ovlaštenice na poslovnom udjelu GLOBTIK EXPRESS AGENCYJA nakon smrti Lahora Magazinovića, koji je bio prokurist i suvlasnik s direktorom Denisom Vukušićem.

Suvlasnik tvrtke NAŠA DJECA Drago Kozina prepustio je direktorsku poziciju Slavku Kozini.

Nakon što su dva suvlasnika već napustila vlasničku strukturu UKRASA, napustila ju je i Ljubica Krivdić, koja je suvlasnicom postala 2021. Tvrtka sada ima petero suvlasnika.

Tvrtka VANEST postala je novom suvlasnicom SINUSMATIKA umjesto OCARA ESTABLISHMENTA.

Ankica Karlović-Sučić i Marko Sučić postali su ovlaštenici na vlasništvu SIGNALGRADA i direktori umjesto Davora Sučića.

Nad SUPER STAROM, tvrtkom u vlasništvu Vukašina Simonovića, zaključen je skraćeni stečajni postupak. Izbrisat će se iz Sudsgog registra s evidentiranim dugovima od 2,6 milijuna kuna.

Emil Tomaš imenovan je novim članom Uprave PROMETA SINJ umjesto Dražena Radalja.

Pročitajte još