Korona i biznis
31. prosinac 2019.

Na snagu stupa nekoliko pravilnika vezano za otvaranje tvrtke, komunikaciju sa sudom i pohranu dokumenata

 foto Getty Images/istockphoto
piše Tin Bašić
tin.basic@lider.media
piše Tin Bašić [email protected]

U postupku e-savjetovanja je Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji, kojim se propisuje podnošenje podnesaka sudu u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava od strane vanjskih korisnika i dostava pismena vanjskim korisnicima u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava od strane suda. Planira se da će navedeni Pravilnik stupiti na snagu početkom 2020. godine.

Tim se Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji, u odnosu na dosadašnji koji je uređivao elektroničku komunikaciju pred trgovačkim sudovima, predviđa proširenje elektroničke komunikacije i na općinske sudove.

Nadalje, sve pravne osobe dužne su do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije putem Ministarstva pravosuđa.

Stupanjem na snagu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji, dosadašnji način komuniciranja sudova i pravnih osoba, papirom te uz posredovanje pružatelja poštanskih usluga, zamijenit će se modernijim, bržim i jeftinijim oblikom komunikacije – elektroničkom komunikacijom. Sudovi i pravne osobe razmjenjivat će sudska pismena isključivo elektroničkim putem. Osim uštede na troškovima dostave, dodatna pogodnost za pravne osobe je što će:

  • pristojbu na podneske, koji se podnose u elektroničkom obliku, platiti u visini polovice propisanog iznosa pristojbe, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama (čl. 7. st. 1.)
  • putem Interneta, u realnom vremenu, moći izvršiti uvid u sadržaj sudskog predmeta.

Dodajemo kako je u travnju 2019. godine uređen pravni okvir koji omogućava osnivanje trgovačkog društva na daljinu kroz izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru tako da u 2020. godini građani Republike Hrvatske, ali i Europske unije mogu osnovati trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj iz udobnosti svojeg doma ili ureda. Osnivač NE MORA dolaziti na sud kako bi predao prijavu za osnivanje društva već je to moguće napraviti putem Interneta.

Ministarstvo pravosuđa je također pripremilo Pravilnik o načinu upisa u sudski registar koji je dostavljen na objavu u Narodne novine te će stupiti na snagu danom objave. Tim Pravilnikom se postupak upisa u sudski registar usklađuje s Zakona o sudskom registru i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, a najveća novina u odnosu na prethodni je uređenje postupka osnivanju društva na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra ili u sklopu sustava START.

Cijeli elektronički postupak osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću (i njegovog jednostavnijeg oblika) je pojednostavljen nema više rezervacije imena tvrtke, ne treba sudjelovanje javnog bilježnika u postupku, nema deponiranja potpisa, elektronički se podnose svi podnesci uz elektronički potpis sudionika, uplata temeljnog kapitala je bankovnim karticama on-line i sud izdaje Rješenje o osnivanju o obliku elektroničke isprave. Uz Rješenje suda dobije se i Potvrda Porezne uprave o OIB-u društva i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta u registru Državnog zavoda za statistiku.

Usluga je dostupna 24 sata 7 dana u tjednu putem Interneta. Ukupno su manji troškovi osnivanja, a sudske pristojbe za elektroničke usluge umanjene su za 50 posto. Usluga osnivanja trgovačkog društva na daljinu povezana je u jedinstveni sustav za jednostavno pokretanje poslovanja START koji ima integrirane i druge usluge pri nadležnim tijelima.

Početkom godine je u planu donošenje i stupanje na snagu Pravilnika o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegovog brisanja iz sudskog registra, kojim se propisuju naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegovog brisanja iz sudskog registra, a koje do sada nisu bile propisane.