11. prosinac 2020.

Liberto Pereda: Šest kompetencija koje svaki lider mora imati

Liberto Pereda   

Liberto Pereda: Biti lider je umjetnost koja je vrlo izazovna

Liberto Pereda potpredsjednik je međunarodne asocijacije 'The Leadership Circle' za Europu koja se bavi poučavanjem, razvojem i transformacijom leadershipa, a na Liderovoj 4. HR konferenciji  'Biti menadžer više nije dovoljno – trebamo lidera!' održao je predavanje naziva Leading for Vitality.

- Kriza je prilika da vidimo neke stvari na drugačiji način, na način kojega do sada nismo bili svjesni – rekao je uvodno Pereda osvrćući se na trenutnu pandemiju i dodao da kada sistemi ili organizacije padaju, lideri ustaju, što se u ovoj krizi može očitati te da su vitalnost ili životna snaga i individualni, ali i kolektivni pojam.

image
4. HR konferencija 2020. Liberto Pereda
foto Ratko Mavar
---- To je sposobnost preživljavanja i nastavljanja smislenog ili svrhovitog postojanja – tvrdi Pereda pa se pita što je liderstvo u današnjem kontekstu, koje su danas ključne kompetencije lidera te kako potaknuti tu vitalnost i snagu u timovima i organizacijama.

Kako bi se sve to ostvarilo, Pereda smatra da je potrebno skalirati kapacitet i sposobnost organizacije.

- Tri su elementa skaliranja liderstva. Prvo treba krenuti od sebe, zatim je potrebno razvijati svoj tim i na kraju razviti sistem liderstva unutar organizacije – kaže Pereda i dodaje kako je biti lider umjetnost koja je vrlo izazovna.

Šest kompetencija koje svaki lider mora imati

Kada govori o kompetencijama koje su potrebne za biti vođa ili lider, Pereda smatra da je to prije svega ravnoteža koju treba znati postići između različitih organizacijskih pozicija, koncepata i mišljenja. Kao lider, treba se znati povezati s drugima na autentičan način. Zatim treba pomoći ljudima u organizaciji da uče, razvijaju se i poboljšaju. Također, svaki dobar lider mora ciljati prema pozitivnom u svojoj organizaciji te mora znati pratiti situaciju u organizaciji i učiti iz svojih pogrešaka.

- Kada smo izvan ravnoteže gubimo efektivnost i utjecaj koji je potreban liderima – kaže Pereda.

Pereda kaže da se lideri mogu podijeliti u dvije kategorije, a to su kreativni i reaktivni lider. Svaki od njih ima svoj stil i svaki djeluje sa svoje pozicije te imaju različite snage i slabosti.

- Iako oba načina imaju iste snage one su raspoređene na drugačije načine – kaže Pereda i dodaje da treba raditi na razvoju samog sebe kako bi se postigla ravnoteža i kako bi bili bolji lideri.

Pereda navodi što je potrebno za svjesno skaliranje vodstva ili liderstva. Vodstvo treba biti visoko kreativno i s individualnog i kolektivnog stajališta, zatim imati duboke veze u organizaciji, da postoji produktivna napetost te da svi u organizaciji imaju osjećaj više svrhe.

Potrebno je omogućiti novi kontekst u organizacijama koji započinje sa svrhom, odgovornošću, zajedničkim radom i povjerenjem – zaključuje  Pereda.