29. listopad 2016.

Završio drugi ciklus seminara o korporativnom upravljanju

lider.media
lider.media

Danas je završio drugi ciklus seminara o korporativnom upravljanju za članove nadzornih i upravnih odbora te upravnih vijeća u organizaciji Lider akademije. Seminar u 50 nastavnih sati, nastoji odgovoriti na sva pitanja i izazove korporativnog upravljanja, za sadašnje i buduće članove nadzornih i upravnih odbora, te upravnih vijeća.

Prof. dr. sc. Darko Tipurić u petak je održao predavanje o sustavima i modelima korporativnog upravljanja, a prof. dr. sc. Hana Horak o EU regulativi korporativnog uptravljanja. Akademik Jakša Barbić na današnjem je predavanju govorio o odnosu skupštine, nadzornog odbora i uprave.

Cilj je seminara ojačati položaj nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća u Hrvatskoj i dodatno potaknuti pitanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti članova. Misija seminara je edukacija u funkciji uspostavljanja što je moguće boljih komunikacijskih kanala između odbora i dioničara, u izgradnji mehanizama koji će pomoći postavljanju zajedničkih usuglašenih dugoročnih ciljeva i oblikovanju jasne strategije koju će prihvatiti svi relevantni akteri korporativnog upravljanja.

Naredni, treći ciklus seminara održat će se 11. i 12. studenog (petak i subota). Prvi dan seminara predavači su Velimir Srića i Marijan Cingula, a teme o kojima će govoriti Vodstvo i timovi vrhovnih menadžera te Proces korporativnog upravljanja. U subotu je predavač Boris Tušek, a govorit će o korporativnom izvještavanju i ulozi revizije i kontrole.

Predavanja se održavaju u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma, dvorana Brijuni, petkom  (od 17-21h) i subotom (od 9-13h).