26. travanj 2019.

Kadrovske promjene u Ini: Goran Pavlović novi direktor Industrijskih servisa

Goran Pavlović postaje operativni direktor Industrijskih servisa u Ini. Na novu funkciju stupa 1. svibnja.

Kao vršitelj dužnosti na toj je poziciji dosad bio Darko Markotić, operativni direktor Usluga kupcima i maloprodaje.

Pavlović dolazi s pozicije direktora Informatičkih servisa i direktora društava TRS i Plavi tim. Ini se pridružio 2008. godine došavši iz Zagrebačke banke gdje je radio na rukovodećim pozicijama. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, a stručno se usavršavao na Hanley Management School u Velikoj Britaniji te polazio veći broj edukacija iz područja menadžmenta.

Pavlović ostaje direktor Informatičkih servisa i društva Plavi tim, dok Markotić ostaje na čelu organizacijske jedinice Usluga kupcima i maloprodaja.