14. ožujak 2019.

INA pokreće ulaganje u proizvodnju bitumena u Sisku

Sukladno poslovnom planu za 2019. godinu, na sjednici održanoj u srijedu Uprava Ine odobrila je pokretanje projekta proizvodnje bitumena u Sisku. Radi se o projektu predviđenom programom INA R&M Novi smjer 2023. Nastavno na današnje odobrenje Uprave, pokrenut će se pripreme i sve potrebne aktivnosti za ostvarenje plana, a proizvodnja bi trebala početi od ožujka 2021. godine. Radi se o investiciji vrijednoj nekoliko desetaka milijuna kuna.

Podsjećamo, krajem prošle godine donesen je novi program INA R&M Novi smjer 2023. koji sadržava strateške smjernice za razvoj Ininog rafinerijskog sustava. U sklopu programa predviđen je prestanak tradicionalne prerade nafte u Sisku, a poslovne aktivnosti na lokaciji će se nastaviti transformacijom u industrijski centar koji će se razviti i ostati vrijedan dio INA Grupe. Osim proizvodnje bitumena za koji je danas dano odobrenje, ostali projekti planirani u skladu sa strateškim smjernicama uključuju i logističko središte, proizvodnju maziva i potencijalno rafineriju bio-komponenti.

INA želi pretvoriti gubitke koje je rafinerijski sustav godinama stvarao u dobit, a sve s ciljem osiguravanja održivosti svake djelatnosti zasebno i održavanja vertikalno integriranog poslovnog modela.