18. lipanj 2020.

HPB: Posebna kreditna linija za obnovu zajedničkih dijelova stambenih zgrada oštećenih potresom

HPB krediti za suvlasnike stambene zgrade oštećene potresom u kunama

što je namijenjen kredit?

 • za obnovu, sve vrste radova i sve hitne intervencije/sanaciju štete na stambenoj zgradi oštećenoj potresom
 • za energetsku obnovu stambenih zgrada oštećenih potresom
 • za otplatu kredita za stambene zgrade oštećene potresom ili nabavu opreme i uređaja
 • za refundaciju prethodno uloženih vlastitih sredstava upravitelja stambenih zgrada/suvlasnika na temelju računa za izvršene radove/opremu radi otklanjanja oštećenja na zgradi uzrokovanih potresom i to unatrag 12 (dvanaest) mjeseci

Kamatna stopa

 • 2,99 % (EKS 3,03 %)* godišnja, fiksna

Naknada

 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

Iznos kredita i rok otplate

 • minimalno 20.000 kuna
 • rok otplate od 13 mjeseci do 10 godina

* izračunato za iznos 500.000 HRK po redovnoj kamatnoj stopi 2,99 % (EKS 3,03 %), na rok otplate 10 godina, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01. 01. i plaćanje interkalarne kamate 01. 02., mjesečni anuitet iznosi 4.825,73 HRK, a ukupan iznos koji klijent treba platiti je 580.333,38 HRK.

Povrat kredita osigurava se iz sredstava zajedničke pričuve zgrade.


---

image
foto


HPB PONUDA ZA UPRAVITELJE ZGRADE

HPB Upravitelj poduzetnički paket

Ovisno o broju otvorenih računa stambenih zgrada i računa upravitelja, paket uključuje:

 • otvaranje i vođenje transakcijskog računa
 • izdavanje VISA Business Debit debitne kartice
 • slanje izvadaka o stanju i promjenama po računu
 • korištenje HPB mobilnog bankarstva
 • korištenje HPB internetskog bankarstva
 • korištenje mToken aplikacije
 • izvršenje bezgotovinskih naloga putem mobilnog/internetskog bankarstva uz 10-30 % nižu naknadu
 • gotovinske uplate na račun stambene zgrade

Odnosi se na ugovore o kreditu zaključene sukladno Uvjetima za odobravanje dugoročnih kredita za sve vrste radova na zajedničkim dijelovima stambene zgrade oštećene potresom koji se primjenjuju od 01. 06. 2020.