17. veljača 2022.

Visoke cijene energije pogurale Inu do 1,3 milijardi kuna neto dobiti

Inina postaja u Umagu

   

Nakon gubitaka uzrokovanih pandemijom 2020. godine, 2021. je pokazala značajno poboljšano vanjsko okruženje. Popuštanje ograničenja vezanih uz pandemiju i brzi gospodarski oporavak gurnuli su cijene energije na visoke razine brže od očekivanog, što je dodatno osnažilo rezultate INA Grupe.

CCS EBITDA bez jednokratnih stavki INA Grupe je u 2021. godini iznosila 3 milijarde kuna, a neto dobit se s negativne osnovice vratila na 1,3 milijarde kuna. Potaknuta udvostručenim cijenama ugljikovodika u usporedbi s 2020., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ponovno su najviše doprinijeli rezultatima s EBITDA bez jednokratnih stavki od 2,5 milijardi kuna. Međutim, prirodni pad proizvodnje na zrelim poljima ostaje izazov. CCS EBITDA Rafinerija i marketinga, uključujući Usluge kupcima i maloprodaju dosegla je 0,9 milijardi kuna zahvaljujući boljim rezultatima maloprodaje, kako u segmentu goriva tako i u segmentu negoriva.

Investicijske aktivnosti su porasle u svim djelatnostima u odnosu na 2020., s razinom kapitalnih ulaganja od 1,6 milijardi kuna, od čega je otprilike polovica utrošena u Rafinerije i marketing. Glavna strateška investicija, Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, nastavlja se s fokusom na građevinske radove i isporuku opreme na gradilište.

INA je u prosincu 2021. na domaćem tržištu uspješno izdala obveznicu vrijednu dvije milijarde kuna, čime je stvorena solidna financijska osnova za intenzivan investicijski ciklus koji je pred kompanijom.

- “Makro okruženje za industriju nafte i plina poboljšalo se u 2021. zahvaljujući ublažavanju restriktivnih mjera povezanih s pandemijom i rastućim cijenama ugljikovodika. U takvom okruženju Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ponovno su predvodili oporavljen rezultat, iako se prirodni pad proizvodnje nastavlja u skladu sa zrelim portfeljem. Ostale djelatnosti dodatno su podržale rezultate, prvenstveno maloprodaja zbog poboljšane prodaje goriva i negoriva, a djelomično i zbog turističke sezone, koja je bila bolja od očekivanja.

Ovo poboljšanje uglavnom je potaknuto vanjskim faktorima te je dobrodošlo razdoblje olakšanja, ali će ga INA iskoristiti za daljnje jačanje svoje pozicije u nadolazećem razdoblju. U tijeku je snažan investicijski program u svim djelatnostima, a širit ćemo ga i na nova područja. Izazov prirodnog pada proizvodnje rješava se intenzivnom kampanjom izrade novih bušotina na moru, koja se već odvija i ima za cilj povećanje domaće proizvodnje plina na sjevernom Jadranu. Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka ključan je za dugoročnu održivost Ininih Rafinerija i marketinga, a također pomaže kompaniji da zadrži svoju jaku poziciju na ključnim tržištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije. Kako bi osigurala jaku financijsku poziciju u tako investicijsko intenzivnom razdoblju, INA je izdala domaću obveznicu u iznosu od dvije milijarde kuna, jednu od najvećih na domaćem korporativnom tržištu.

U vremenu promjena u energetskom sektoru, INA je predana diverzificiranju svog portfelja i podršci zelenoj tranziciji, bez obzira na našu osnovnu djelatnost. U Virju i Sisku izgradit će se dvije nove solarne elektrane, što je važan korak kompanije u zelenoj proizvodnji električne energije.

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Prosječna cijena ugljikovodika (nafta i plin zajedno) se udvostručila, što je imalo pozitivan utjecaj na prihode od prodaje. Neto prihod od prodaje u 2021. godini povećao se u usporedbi s 2020. na iznos od 3,9 milijardi kuna. Više cijene imale su pozitivan utjecaj na rast prihoda od 1,9 milijardi kuna od čega su povećane cijene plina pozitivno doprinijele u iznosu od 0,9 milijardi kuna, dok je 70 % viša cijena Brenta doprinijela s dodatnih 0,8 milijardi kuna od prodaje sirove nafte i kondenzata.

Kapitalna ulaganja porasla su za 38 % u odnosu na godinu prije i iznose 608 milijuna kuna, od čega se 418 milijuna kuna odnosi na ulaganja u Hrvatskoj, 164 milijuna kuna u Egiptu te 26 milijuna kuna u Angoli

Domaća proizvodnja sirove nafte je niža kao posljedica očekivanog prirodnog pada proizvodnje. Što se tiče proizvodnje plina na kopnu, veći udio vode na poljima Duboke Podravine i području Međimurja glavni su razlozi manje proizvodnje. Smanjena proizvodnja na moru rezultat je privremenog gašenja proizvodnje na različitim poljima na kojima su provedene kampanje bušenja s ciljem ublažavanja prirodnog pada proizvodnje, operativnih izazova, povećanog udjela vode, aktivnosti održavanja te nedostatka proizvodnje platforme Ivana-D.

Proizvodnja sirove nafte u Egiptu u blagom je padu zbog nižeg doprinosa koncesije East Yidma, dok je proizvodnja u Angoli ostala na istim razinama kao i u 2020. godini.

Rafinerije i marketing, uključujući Usluge kupcima i maloprodaju – U 2021. godini prodaja na ključnim tržištima poboljšana je u odnosu na 2020., što je rezultiralo rastom neto prihoda od prodaje od 55 % u iznosu od 22 milijarde kuna. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosi 879 milijuna kuna, što je rast od 37 % u odnosu na prethodnu godinu. Rafinerijske marže ostale su pod pritiskom sa znakovima oporavka potražnje, dok su visoke cijene sirove nafte, prirodnog plina i CO2 negativno utjecale na ekonomiku rafinerije i rezultat. Međutim, trend rasta cijena sirove nafte i proizvoda pozitivno je utjecao na rezultat kroz revalorizaciju zaliha, a aktivnosti prodaje prirodnog plina također su pozitivno pridonijele rezultatima. Nadalje, visoka razina operativne discipline i jaki napori upravljanja operativnim troškovima također su podržali ukupni rezultat Rafinerija i marketinga.

U 2021. ukupna prodaja maloprodaje iznosila je 1.060 kt, odnosno 13 % više u donosu na 2020. godinu, što je rezultat oporavka tržišta i veće turističke potrošnje, kako u segmentu goriva tako i u segmentu negoriva. Štoviše, marža negoriva porasla je za 17 % potaknuta proširenom ponudom asortimana i usluga, povećanjem broja Fresh Corner lokacija i unapređenjem prodajnih aktivnosti.

Ukupna kapitalna ulaganja djelatnosti iznosila su 904 milijuna kuna. Kapitalna ulaganja u Rafinerijama i marketingu iznosila su 794 milijuna kuna i većinom se odnose na Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka. Kapitalna ulaganja u Uslugama kupcima i maloprodaji iznosila su 110 milijuna kuna s fokusom na modernizaciju maloprodajnih mjesta i implementaciju koncepta Fresh Corner.

Na dan 31. prosinca 2021. INA Grupa upravljala je mrežom od 504 maloprodajnih mjesta.